دانلود آهنگ به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی محمدرضا شجریان

شنبه - 12 نوامبر 2022
دانلود آهنگ به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی محمدرضا شجریان

هم اکنون از دی ال سانگ ♪ دانلود اهنگ به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی با صدای محمدرضا شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت ♭

Download Old Music BY : MHMDRZA SHJRYAN | BH ZYR ZLF DVTA CHVN GZR KNY BYNY With Text And 2 Quality 320 And 128 On dl-song.ir

غلام نرگس مست تو تاجدارانند ♭💕

(ترانه از سایت )

غلام نرگس مست تو تاجدارانند ♭💕

خراب باده لعل تو

خراب باده لعل تو هوشیارانند ♭💕

خراب باده لعل تو هوشیارانند

(-) ♭💕

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز ♭💕

و گرنه نه

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند ♭💕

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

(-) ♭💕

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی ♭💕

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند ♭💕

چه بیقرارانند

(-) ♭💕

گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین

که از تطاول زلفت چه سوگوارانند ♭💕

(-)

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط ♭💕

رقیب، ای رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط ♭💕

که ساکنان در دوست خاکسارانند

که ساکنان در دوست خاکسارانند ♭💕

خاکسارانند

(-) ♭💕

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو ♭💕

که مستحق کرامت گناهکارانند

(-) ♭💕

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند ♭💕

(-)

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس ♭💕

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

هزارانند ♭💕

(-)

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن ♭💕

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه ♭💕

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند ♭💕

(-)

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد ♭💕

که رستگان کمند تو رستگارانند

که رستگان کمند تو رستگارانند ♭💕

(-)

عزیزم کاسه چشمُم سرایت ♭💕

میون هر دو چشمم جای پایت

ازو ترسم که غافل پا نهی باز ♭💕

نشینه خار مژگونُم به پایت

نشینه خار مژگونُم به پایت ♭💕

(-)

بود درد مو و درمونُم از دوست ♭💕

بود درد مو و درمونُم از دوست

بود وصل مو و هجرونُم از دوست ♭💕

اگه قصابُم از تن واکِره پوست

جدا هرگز نگرده جونُم از دوست ♭💕

(-)

تو دوری از برُم دل در برُم نیست ♭💕

هوای دیگری اندر سرُم نیست

به جان دلبرُم کز هر دو عالم ♭💕

تمنای دگر جز دلبرُم نیست

(-) ♭💕

غم عشقت بیابون پرورُم کرد

هوای بخت بی بال و پرُم کرد ♭💕

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد ♭💕

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد ♭💕

(-)

دلُم بی وصل تو شادی مبیناد ♭💕

به غیر از محنت آزادی مبیناد

خراب آباد دل بی مقدم تو ♭💕

الهی هرگز آبادی مبیناد

(-) ♭💕

مو که سر در بیابونُم شب و روز

سرشک از دیده بورانُم شب و روز ♭💕

نه تب دیرُم نه جاییم میکنه درد

همی دونم که نالونُم شو و روز ♭💕

نالونُم شو و روز

شو و روز ♭💕

(-)

چرا آزرده حالی ای دل ای دل ♭💕

مدام اندر خیالی ای دل ای دل

برو کنجی نشین شکر خدا کن ♭💕

برو کنجی نشین شکر خدا کن

که شاید کامی یابی ای دل ای دل ♭💕

(-)

مگه شیر و پلنگی ای دل ای دل ♭💕

به مو دایم به جنگی ای دل ای دل

اگه دستُم رِسه خونت بریزُم ♭💕

ببینُم تا چه رنگی ای دل ای دل

(-) ♭💕

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم ♭💕

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم ♭💕

خدا را ساربون آهسته میرون

خدا را ساربون آهسته میران ♭💕

که مو وامونده این قافلستُم

♭💕

♭💕

غلام نرگس مست تو تاجدارانند ♭💕

(ترانه از سایت )

غلام نرگس مست تو تاجدارانند ♭💕

خراب باده لعل تو

خراب باده لعل تو هوشیارانند ♭💕

خراب باده لعل تو هوشیارانند

(-) ♭💕

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز ♭💕

و گرنه نه

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند ♭💕

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

(-) ♭💕

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی

به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بینی ♭💕

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند

که از یمین و یسارت چه بیقرارانند ♭💕

چه بیقرارانند

(-) ♭💕

گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین

که از تطاول زلفت چه سوگوارانند ♭💕

(-)

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط ♭💕

رقیب، ای رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط

رقیب درگذر و بیش از این مکن مخلط ♭💕

که ساکنان در دوست خاکسارانند

که ساکنان در دوست خاکسارانند ♭💕

خاکسارانند

(-) ♭💕

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو ♭💕

که مستحق کرامت گناهکارانند

(-) ♭💕

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند ♭💕

(-)

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس ♭💕

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

هزارانند ♭💕

(-)

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن ♭💕

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه ♭💕

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند ♭💕

(-)

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد ♭💕

که رستگان کمند تو رستگارانند

که رستگان کمند تو رستگارانند ♭💕

(-)

عزیزم کاسه چشمُم سرایت ♭💕

میون هر دو چشمم جای پایت

ازو ترسم که غافل پا نهی باز ♭💕

نشینه خار مژگونُم به پایت

نشینه خار مژگونُم به پایت ♭💕

(-)

بود درد مو و درمونُم از دوست ♭💕

بود درد مو و درمونُم از دوست

بود وصل مو و هجرونُم از دوست ♭💕

اگه قصابُم از تن واکِره پوست

جدا هرگز نگرده جونُم از دوست ♭💕

(-)

تو دوری از برُم دل در برُم نیست ♭💕

هوای دیگری اندر سرُم نیست

به جان دلبرُم کز هر دو عالم ♭💕

تمنای دگر جز دلبرُم نیست

(-) ♭💕

غم عشقت بیابون پرورُم کرد

هوای بخت بی بال و پرُم کرد ♭💕

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد ♭💕

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرُم کرد ♭💕

(-)

دلُم بی وصل تو شادی مبیناد ♭💕

به غیر از محنت آزادی مبیناد

خراب آباد دل بی مقدم تو ♭💕

الهی هرگز آبادی مبیناد

(-) ♭💕

مو که سر در بیابونُم شب و روز

سرشک از دیده بورانُم شب و روز ♭💕

نه تب دیرُم نه جاییم میکنه درد

همی دونم که نالونُم شو و روز ♭💕

نالونُم شو و روز

شو و روز ♭💕

(-)

چرا آزرده حالی ای دل ای دل ♭💕

مدام اندر خیالی ای دل ای دل

برو کنجی نشین شکر خدا کن ♭💕

برو کنجی نشین شکر خدا کن

که شاید کامی یابی ای دل ای دل ♭💕

(-)

مگه شیر و پلنگی ای دل ای دل ♭💕

به مو دایم به جنگی ای دل ای دل

اگه دستُم رِسه خونت بریزُم ♭💕

ببینُم تا چه رنگی ای دل ای دل

(-) ♭💕

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم ♭💕

به روی دلبری گر مایلستُم

مکن منعُم گرفتار دلستُم ♭💕

خدا را ساربون آهسته میرون

خدا را ساربون آهسته میران ♭💕

که مو وامونده این قافلستُم

♭💕

♭💕

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند