دانلود آهنگ هر کی که باهام باشه عرفان

یکشنبه - 13 نوامبر 2022
دانلود آهنگ هر کی که باهام باشه عرفان

هم اکنون از دی ال سانگ ♪ دانلود اهنگ هر کی که باهام باشه با صدای عرفان به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎛

Download Old Music BY : ARFAN | HR KY KH BAHAM BASHH With Text And 2 Quality 320 And 128 On dl-song.ir

آه بنویسین خط من هه هه 🎛✌

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎛✌

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎛✌

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎛✌

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎛✌

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎛✌

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎛✌

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎛✌

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎛✌

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎛✌

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎛✌

خط من

هر جا که من برم 🎛✌

خسته و در به در

همراه من سفر 🎛✌

خط من

هر کی که باهام باشه 🎛✌

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎛✌

خط من

هر جا که من برم 🎛✌

خسته و در به در

همراه من سفر 🎛✌

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎛✌

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎛✌

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎛✌

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎛✌

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎛✌

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من)2بار 🎛✌

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎛✌

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎛✌

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎛✌

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎛✌

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎛✌

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎛✌

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎛✌

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎛✌

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎛✌

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎛✌

🎛✌

آه بنویسین خط من هه هه 🎛✌

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎛✌

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎛✌

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎛✌

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎛✌

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎛✌

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎛✌

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎛✌

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎛✌

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎛✌

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎛✌

خط من

هر جا که من برم 🎛✌

خسته و در به در

همراه من سفر 🎛✌

خط من

هر کی که باهام باشه 🎛✌

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎛✌

خط من

هر جا که من برم 🎛✌

خسته و در به در

همراه من سفر 🎛✌

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎛✌

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎛✌

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎛✌

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎛✌

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎛✌

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من)2بار 🎛✌

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎛✌

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎛✌

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎛✌

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎛✌

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎛✌

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎛✌

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎛✌

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎛✌

سختی تو راش باشه

خط من 🎛✌

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎛✌

همراه من سفر

خط من 🎛✌

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎛✌

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎛✌

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎛✌

🎛✌

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند